มูลนิธิบทกวีในชิคาโก้

มูลนิธิ จัดว่าเป็นองค์กรประเภทหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งมูลนิธิทุกประเภทก็คือการทำเพื่อสาธารณชน ทำเพื่อการกุศล ไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปวัฒนธรรม, ศาสนา, วรรณคดี, วิทยาศาสตร์ หรือเรื่องอะไรก็ได้แต่จุดประสงค์หลักจะต้องไม่แสวงหา

"มูลนิธิบทกวีในชิคาโก้"

นักกวีและจุดเริ่มต้น

ตัวอักษรกลั่นกรองเป็นถ้อยความ ศิลปะทางภาษา ที่มนุษย์นำมาใช้เพื่อสร้างความสุนทรียะ ผู้สร้างสรรค์ผลงานดังกล่าว เรียกว่า “นักกวี” ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์ต่างๆ และได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ กวี หรือ กวีนิพนธ์ หมายถึง บทประพันธ์ ลำนำ บทกลอน กวีวัจนะ คำประพันธ์ กาพย์กลอน บันเทิงคดี

"นักกวีและจุดเริ่มต้น"

จุดเริ่มต้นรางวัลโนเบล

รางวัลโนเบลที่ทุกคนรู้จักกันนั้นเกิดขึ้นได้เพราะ อัลเฟรด แบร์นฮาร์ด โนเบล (Alfred Bernhard Nobel) เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2376 กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เดิมทีแล้วอัลเฟรด โนเบลมีพื้นฐานทางบ้านที่ดีและรวยมากแต่เกิดการล้มลายเนื่องจากกิจการที่ทำอยู่ประสบปัญหา จากนั้นจึงได้ย้ายไปอยู่ที่

"จุดเริ่มต้นรางวัลโนเบล"